Zasadnutia rady

Bolo dohodnuté, že zasanutia Občianskej rady sa budú konať  vždy druhý týždeň v mesiaci v utorok o 17,30 hod v triede  na prvom poschodí oproti riaditeľni Základnej školy v Podlaviciach.

Prvé zasadnutie OR 

    Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy v Podlavicich, ktoré otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Kreutz.

 

 

Diskusná téma: Zasadnutia rady

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Kontakt

Občianska rada Podlavice Skubín Miesto stretnutí a zasadnutí OR
Základná škola JGT Banská Bystrica - Podlavice
Gaštanová 12